diumenge, 28 d’octubre de 2018

JORNADES FORMACIÓ INICIAL EN TOLEDO / COORDINATORS' MEETING IN TOLEDO

Els coordinadors dels centres espanyols amb projectes Erasmus + aprovats en la convocatòria 2018 (KA229) hem asistit a les Jornades de formació inicial organitzades pel SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació) celebrades a Todelo els dies 15 i 16 d'octubre. Alli ens han informat sobre la gestió econòmica y documental y com aconseguir un bon impacte i una gran difussió d'aquestos projectes.

Enguany s'han aprovat un total de 731 projectes a Espanya, dels quals 17 ho són de les Illes Balears.
En l'article publicat al Diari de Mallorca podeu trobar més informació i veure els diferents representants d'aquestos centres que varen asistir.


https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/10/18/colegios-e-institutos-balears-apuestan/1357295.html

Coordinators from Spanish schools granted with an Erasmus+ project during last call 2018 (KA229) have atttended  a meeting in Toledo, from 15th to 16 th October, organized by SEPIE (Spanish service por internationalitzation of education). There, we have been informed about economic and documental management of the project and how to achieve a great impact and dissemination.


NOU PROJECTE ERASMUS+ PELS 2 PROPERS ANYS / NEW ERASMUS + PROJECT FOR THE NEXT 2 YEARS

Ja ens han confirmat oficialment que tenim aprovat el nou projecte Erasmus+ de l'acció KA229 d'associacions estratègiques per l'educació escolar pels 2 propers cursos escolars (2018-19 i 2019-2020).
El títol del nou projecte és "YOUNG EUROPEANS THINK&ACT" i treballarem conjuntament amb els mateixos centres de l'anterior projecte CITIES, excepte Alemanya, amb els que varem disfrutar tant de l'experiència i que són el Farel College d'Amersfoort (Holanda),  Nesodden Upper Secondary School (Noruega) i Liceum Ogólnoksztalcace de Poznan (Polònia).

We have been recently informed our new Erasmus + project has been selected (KA229 Cooperation for innovation and the exchange of good practices) and it will be running for the next 2 school years (2018-19 and 2019-2020).
The new project is titled "YOUNG EUROPEANS THINK&ACT" and we will work together with the same schools as in the previous project "CITIES", except Germany, hoping to enjoy the experience as much as we did before. The participating schools are Farel College from Amersfoort (The Netherlands), Nesodden Upper Secondary School from Nesodden (Norway) and Liceum Ogólnoksztalcace from Poznan (Poland).

Ya nos han confirmado oficialmente que tenemos aprovado el nuevo proyecto Erasmus + de la acción KA229, de Asociaciones estratégicas para la Educación Escolar, para los 2 próximos cursos escolares 2018-19 y 2019-2020.
El título del nuevo proyecto es "YOUNG EUROPEANS THINK&ACT" y trabajaremos conjuntamente con los mismos centros escolares del anterior proyecto CITIES, excepto Alemania, con los que pudimos disfrutar de una gran experiencia y que son el Farel College de Amersfoort (Holanda),  Nesodden Upper Secondary School (Noruega) y Liceum Ogólnoksztalcace de Poznan (Polonia).